Nytt stipendium för industriell innovation

Nya material kräver ofta nya lösningar för sammanfogning. Arkivbild

Ingenjörsfirman G A Lindberg firar sitt 75-årsjubileum med att instifta två uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor för nytänkande teknikstudenter vid svenska universitet och högskolor. Syftet är att uppmuntra blivande ingenjörer som bidrar med nya idéer inom G A Lindbergs kärnområden smörjmedel samt lim- och sammanfogningsteknik för industrin.

Stipendierna riktar sig till studenter som skrivit en uppsats på kandidat- eller magisternivå inom ett ämnesområde kopplat till limning alternativt smörjmedel för industrin. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd vid ett svenskt universitet eller högskola under läsåret 2019–2020.

– För att klara de utmaningar och förändringar vi står inför inom svensk industri är det nödvändigt att ta till vara ungas engagemang och innovationskraft. Omställningen till eldrivna fordon är ett sådant exempel. Där ser vi ett stort behov av nya produkter och lösningar inom våra kärnområden lim och smörjmedel. G A Lindberg vill därför uppmuntra de studenter som bidrar till en framtida utveckling, säger Stefan Pettersson, vd på G A Lindberg.

Fordonsindustrin använder allt mer lim i sin tillverkning i takt med att metall byts ut mot lättviktsmaterial som kompositplast. Enligt en branschstudie från förra året kommer fordonsindustrins inköp av lim och tätningsmedel öka med närmare 10 procent mellan 2017 – 2023.

– Utvecklingen går mot lättare fordon med fler och mer avancerade elektroniska komponenter. Nya material kräver ofta nya lösningar för sammanfogning. Framtidens ingenjörer som vill jobba med omställningen till eldrivna fordon gör därför rätt i att fördjupa sig mer inom området lim, säger Johan Jillestam, teknisk chef på G A Lindberg. 

Trycket på transport- och industrisektorn om att minska sina koldioxidutsläpp driver på utvecklingen av bränslesparande smörjmedel. Nya specialanpassade smörjmedel behöver också utvecklas i och med omställningen till hybrid- och eldrivna fordon.