38 miljarder euro att hämta för leveranser till storskaliga forskningsanläggningar

Sveriges industriretur är generellt sätt låg för leveranser till internationella storskaliga forskningsanläggningar. Bilder: Big Science
Cern.

Svenska högteknologiska industriföretag, institut och akademi möter idag och imorgon forskningsanläggningarna ESS, European XFEL, CERN, MAX IV, ITER/Fusion for Energy på plats i Lund. Forskningsanläggningarna vill ha kontakt med svenska högteknologiska företag och universitet samt institut för framtida affärer. Intresset har varit mycket stort och konferensen är fullsatt.

Internationella storskaliga forskningsanläggningar utgör en global mångmiljardmarknad och Sveriges industriretur är generellt sätt låg. Därför finns det idag stora affärsmöjligheter för svenska företag att leverera sina tjänster och produkter till anläggningarna. Storskaliga forskningsanläggningar och organisationer som Fusion for Energy, CERN, EMBL, ESRF, ESS, ESO, ESA, ILL, European XFEL och SKA har en planerad investeringsbudget under åren 2020-2024 på 38 miljarder Euro.skapar förutsättningar för svenska företag att leverera utrustning, material och tjänster till Big Science-anläggningar. Big Science Sweden finansieras av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.