Chalmers arrangerar konferens om industrieffektivisering

Akademi och industri möts på Lindholmen i juni för att skynda på klimatomställningen. Foto: Chalmers

I juni nästa år välkomnar Chalmers Industriteknik tillsammans med Chalmers Styrkeområde Energi konferensen ”eceee Industrial Efficiency 2020 - accelerating decarbonisation” till Göteborg. Konferensen hålls på Lindholmen 16–18 juni och samlar omkring 200 personer med intresse för energieffektivisering i industrin, från såväl industri som akademi.

– Jätteroligt att vi kan ha en så viktig konferens ”hemma hos oss”, säger Hanna Tornevall som kommer att vara en av moderatorerna för konferensen. Det här är ett område som vi brinner för och det vi på dotterbolaget CIT Industriell Energi jobbar med i huvudsak.

Eceee, the European Council for an Energy Efficient Economy är en ideell förening som verkar för att sprida kunskap och underlätta samarbete kring energieffektiviseringsfrågor. Medlemmar är såväl privata som offentliga aktörer. Den kommande konferensen har följande sex fokusområden:

– Vi hoppas förstås att så många som möjligt tar chansen att delta i konferensen och få ny kunskap som främjar klimatomställningen. Konferensen bygger på bidrag från både industrin och akademin, vilket gör den unik. Det går alltså att visa upp vad man faktiskt gör i industrin idag för att möta klimatutmaningen, likaväl som att redogöra för ett vetenskapligt arbete, påpekar Hanna Tornevall.