Kinesiskt bolag gör betydande investeringar i Parans

Parans i strukturellt samarbete med kinesiskt bolag. Bild: Parans

Parans har idag tillsammans med sin potentiella partner i Kina signerat ett Letter of Intent som syftar till att skapa ett förstadie till investeringsavtal där parterna har samförstånd kring affärens totala struktur. Det kinesiska bolaget avser göra en större investering i Parans och därmed tillföra dels kapital men också överföra IP-rättigheter för deras produkter.

Det handlar primärt om tillverkning av smarta lyktstolpar med integrerad teknik för 5G utbyggnad, trafikövervakning, kommunikation samt laddningsfunktionalitet för elfordon. 5G-tekniken kommer vara en del i infrastrukturen för självkörande fordon i städer.

Parans avser etablera ett helägt dotterbolag i Kina, vilket i sin tur kommer ta över en helt ny fabrik för tillverkning av både LED-strålkastare och 5G Smart Towers. Fabriken kommer också att i framtiden kunna både tillverka Parans solljusprodukter och utveckla hybridarmaturer och därmed möjliggöra ytterligare kostnadsreduktioner.

Den kinesiska partnern kommer bli en betydande delägare i Parans Solar Lighting i Sverige, dock under budpliktsgränsen, och kommer i och med affären att transferera samtliga existerande och framtida orders på ovan beskrivna produkter till dotterbolaget. Vidare avser Parans längre fram etablera ett eget affärsområde i Sverige med fokus på att marknadsföra och sälja högkvalitativa lågkonsumerande LED-strålkastare för konvertering av gamla energikonsumerande halogenlampor till gatubelysning samt 5G Smart Towers till övriga världen.

–  Vi ser affären som strategisk för vårt bolag då den dels skapar ett ytterligare produktben att stå på men att den också skapar betydande möjligheter att marknadsföra våra nuvarande produkter på den kinesiska marknaden, säger Anders Koritz, vd på Parans.