Efterfrågan på olja fortsätter att öka

Michel Euler/AP/TT: IEA:s högste chef Fatih Birol bedömer att efterfrågan på olja fortsätter att öka, men i minskad takt efter 2025.

Först efter 2025 väntas efterfrågetillväxten på olja världen över att avta. Detta i takt med att elbilarna ökar i antal och att bränsleeffektiviteten tilltar. Men konsumtionen väntas sannolikt ändå inte att avta de närmaste två decennierna, enligt internationella energiorganisationen IEA.

Huvudscenariot är att den dagliga efterfrågan fortsätter att öka med en miljon fat åren fram till 2025, från 97 miljoner fat per dag 2018.