Transport & Logistik 2019: Välbesökt mässa med bredd och djup

Öppna scenen bjöd på Express Talks kring stadslogistik, en av de stora utmaningar som växande städer står inför idag. Fotograf: Hanna Engström
Mässan samlade branschen kring teknik, produkter, nyheter, forskning och hållbarhet inom transport och logistik. Fotograf: Hanna Engström

Text: Hanna Engström

Årets Transport & Logistik mässa i Göteborg innehöll nya inslag och samlade utställare, besökare och beslutsfattare som inspirerade till erfarenhetsutbyte. Parallellt bjöd mässan på intresseväckande konferensprogram och framtidsspaning.

Mässan kretsade kring aktuella teman som effektiv och hållbar logistik, AI och automatisering, supply chain, lagerhantering, förpackningsteknik, klimatsmarta transporter samt forskningsprojekt inom branschen.

Förändring kräver samarbeten

Första dagen öppnade med en paneldebatt om hur globala krafter och trender påverkar vår omvärld. Man diskuterade bland annat hållbarhet, global ekonomi, fri handel, digitalisering och teknikutveckling. En av deltagarna, Mattias Axelsson, Area Manager EMEA och Manager Transportation på SKF Logistics & Demand Chain, var positiv till frågeställningarna och poängterade att det var påfallande att alla i panelen hade så snarlika utmaningar. 

-          Det blev tydligt att det kommer krävas mer samarbete över gränserna. Debatten var givande, det är alltid bra att få möjlighet att knyta kontakter med likasinnade, säger Mattias Axelsson.

Logistikfastighetsbranschen på frammarsch

Fastigheter som investeringskategori har med tiden vuxit sig allt starkare. En utveckling som Jan Nilsson, affärsansvarig för mässan, bekräftar:

-          Större fokus på logistikfastigheter är ett tydligt trendbrott. Vi ser fler och fler utställare och deltagare inom den branschen.

Under seminariet ”En traditionell bransch under digital- och grön transformation” belystes aktuella förändringar i logistikfastighetsbranschen. Digitaliseringen och e-handeln nämndes som pådrivande faktorer. Man diskuterade även hur man kan arbeta med effektivare energianvändning och vilka målsättningar som sätts upp inom hållbarhet.

Nya inslag

Årets mässa innehöll tre nya inslag; Future Lounge, Express Talk samt Deal Room. Future Lounge arrangerades tillsammans med Chalmers institution för teknikens ekonomi och organisation. Här bjöds på forskning som kan göra skillnad för framtiden inom logistik- och transportområdet. Express Talks sammanlänkade Hannoverimpuls, Göteborg Stad/Business Region Göteborg, Hannover Messe och Svenska Mässan. Fokus låg på stadslogistik och representanter från branschen diskuterade klimatsmart logistik. Slutligen hade man skapat Deal Room, ett nätverksverktyg i form av en mötesplattform för att öka effektiviteten och produktiviteten för deltagarna under mässan.

Framtidsspaning

Den snabba teknikutvecklingen såsom digitalisering, AI och automation skapar nya förutsättningar och på Öppna Scenen hölls presentationer på temat Framtidsspaning. En av de utvalda utställarna som talade, Patrik Olsson på Consafe Logistics, menade att kraven på lagret har ökat till följd av att företagen förväntas leverera snabbare, hantera ett bredare sortiment och ett ökat genomflöde.

-          Det är primärt e-handeln som bidragit med de nya kraven och en ökad komplexitet i lagret vilket skapar behov av bättre systemstöd som t ex WMS (Warehouse Management System), förklarar Patrik Olsson.

Möjligheter och konsekvenser

Ytterligare en aspekt av e-handeln är produktens väg till kund. Tidigare tog konsumenterna själva hand om ”the last mile”, ett segment som idag är på väg att professionaliseras med ny infrastruktur och nya affärsmöjligheter som resultat. Mycket är en konsekvens av konsumenternas önskan om kortare ledtider vilket ökar kraven på flexibilitet. Samtidigt kommer behovet av långsiktig hållbarhet kräva energieffektiva flöden vilket blir alltmer angeläget att titta närmare på.

 

Fakta

-          Transport & Logistik 2019 i Göteborg hade 102 utställare och attraherade 3448 besökare