Nytt program om innovation och teknik för läkare

Programmet ska driva innovation och teknikutveckling i samverkan, Foto: Västra Götalandsregionen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först ut i landet med en utbildning inom innovation och teknik för läkare, med start den 11 november. Programmet ska ge kunskap och förutsättningar att binda samman medicin och teknik på ett helt nytt sätt.

Det här är en utbildning som skapar verklig förändring. Läkarens roll kommer att vara central när det kommer till att leda arbetet med att ta fram innovativa, hållbara och säkra tekniklösningar som skapar patientnytta, säger Martin Holmudden, projektledare Innovation och teknik ST.

Programmet, som är en del av ST-läkarutbildningen, ska ge läkarna verktyg för att kunna påverka sin kliniska vardag och samtidigt föra samman de innovativa krafterna med de stora internationella teknikskiftena.

Martin Holmudden arbetade själv som IT-konsult i många år innan han utbildade sig till läkare och ser nyttan med att koppla ihop de två kompetenser.

Målet är inte att du ska vara civilingenjör efter utbildningen. Du ska förstå språket men sätta den medicinska kompentensen i första hand. De ST-läkare som går den här utbildningen ska lära sig att se och förstå behovet och bli bättre rustade för att samverka med dem som kan teknik.

Idén kommer från början från sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg, själv invald i regeringens innovationsråd. Hon har länge sett hur sjukvården behöver utvecklas med hjälp av både ny och redan befintlig teknik som i framtiden ska styras av vårdbehovet.

Sjukvården ska vara ledande och aktivt arbeta med hur innovationer kan komma patienter till nytta. Det är inte själva tekniken utan patienternas behov som ska styra den tekniska utvecklingen, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör.