Sverige får tillgång till kommersiell kärnkraft

Martin Albrecht. Bild: NewClearEnergy.
Janne Wallenius. Foto: NewClearEnergy.

Nyligen lanserades NewClearEnergy som ska erbjuda elkunder att köpa ren kärnkraftsel och samtidigt bidra till forskningen, och på sikt till uppbyggnaden av en ny svensk exportsuccé. En andel av bolagets vinst ska bidra till utvecklingen av ny svensk kärnkraft. I dagsläget planeras design och säkerhetsanalys för en SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor), i syfte att bli kommersiellt konkurrenskraftig på den nordeuropeiska elmarknaden till år 2032.

Bakom initiativet står grundarna av NewClearEnergy och LeadCold Reactors, samt ett namnkunnigt advisory board med Riksdagsledamöterna Laila Haraghi (S) och Johan Forssell (M), Senior Political Advisor på Uniper, Lina Håkansdotter, samt Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH och internationellt erkänd forskare inom framtidens kärnkraft.

Klimatförändringarna känner inga gränser. Här har Sverige möjlighet att påverka. Sverige är redan världsledande i forskning kring kommande generationers kärnkraft, men det krävs ytterligare forskning innan tekniken blir kommersiellt gångbar.

– Vår avsikt är att bidra till klimatmålen och trygg elförsörjning på kort och lång sikt. Sverige är ett globalt föredöme där vi genom pålitlig baskraft från vatten och kärnkraft skapar förutsättningar för en utbyggnad av kompletterande väderberoende el. Vi vill bidra till att den svenska energimodellen kan exporteras., säger Martin Albrecht, medgrundare och VD, NewClearEnergy.

– Utvecklingen av ny kommersiell kärnkraft, med dess potential för klimat och elförsörjning, har begränsats av ett moment 22, där varken stat och industri velat ta första steget med finansiering av den forskning som krävs. Genom NewClearEnergy bryter vi dödläget och öppnar en kanal för svenskar att genom en enkel handling visa sitt stöd och bidra till lösningen på klimatkrisen, berättar Janne Wallenius, medgrundare av LeadCold Reactors, professor i reaktorfysik vid KTH samt medlem i NewClearEnergys advisory board.