Image Systems levererar till Stora Enso Veitsiluoto

Systemet kommer att förbättra sorteringsprocessen hos sågverket. Foto: Stora Enso Veitsiluoto

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på cirka 3,5 miljoner kronor från Stora Enso Veitsiluoto i Kemi.Ordern omfattar leverans och installation av en ny, RS-LogProfiler med sortering av sågmönster som kommer att öka avkastningen och sågverkets produktion på sågverket i Kemi, Finland. Den verkliga underbarkdiametern kommer att förbättra sorteringsprocessen betydligt och sänka råvarukostnaderna.

RS-LogProfiler är ett unikt mätsystem som löpande, under produktion, erbjuder utvärdering av stockens kvalitet samt en exakt mätning av diameter under bark. Systemet har också funktionalitet för att ta hänsyn till förväntat sågmönster redan i timmersorteringen.

– Vi är stolta och glada över att få delta i Stora Ensos arbete att vidareutveckla och strömlinjeforma sina sågverk för framtiden, säger Johan Friberg, CEO, Image Systems.

Leverans och driftsättning är planerade till slutet av 2019.