Industrifackets krav inför nästa års avtalsförhandlingar - 3 procent

Facken inom industrin kräver löneökningar på 3,0 procent i den kommande avtalsrörelsen. Arkivbild

Facken inom industrin kräver löneökningar på 3,0 procent i den kommande avtalsrörelsen. Kravet är grundat på noggranna överväganden av de ekonomiska förutsättningarna både nationellt och internationellt. Vårt lönekrav är långsiktigt hållbart och tar hänsyn till både inflationsmålet och kravet på internationell konkurrenskraft. Det ger fortsatta reallöneökningar samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning.

Fackens långsiktiga mål är att alla anställda ska ha rätt till 100 timmars arbetstidsförkortning per år. 2013 blev parterna inom industrin överens om ett system för deltidspension/flexpension. Nu vill man fortsätta att höja avsättningen till dessa system. För att minimera risken för arbetsskador kräver Facket att introduktion till arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller efter en tids frånvaro. Facket kräver också att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska stärkas. Det ska ske genom att tydliggöra mål och rutiner som kontinuerligt följs upp.

Facket kräver arbetsgivarna ska upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som ska göras för att förhindra att anställda som varit föräldralediga missgynnas i sin yrkes-, lön- och karriärutveckling. Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal.