Omarbetade planer för Preems raffinanderiutbyggnad

Bild: Preem.

Inför miljöprövningen i Mark- och Miljööverdomstolen och senare av regeringen, uppger nu oljekoncernen Preem att raffinaderiutbyggnaden i Lysekil kommer att leda till att koldioxidutsläppen bli 2,2 miljoner ton per år istället för 3,4 miljoner ton, det rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Vi har kommit fram till man hamnar i en nivå på 2,2 miljoner ton koldioxid, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef vid Preemraff SR.

– Det är ju en kombination att utmana siffrorna och utmana tekniken. Genom ny teknik inklusive koldioxidåterföring är vi ganska säkra på att hamna på den nivån, säger Peter Abrahamsson.

2016 skickade Preem in sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet för motsvarande 15 miljarder kronor. I de handlingarna står det att utbyggnaden skulle ge fördubblade koldioxidutsläpp. Dagens 1,7 miljoner ton koldioxid skulle efter att utbyggnaden genomförts, innebära enligt Preem att utsläppen fördubblades till 3,4 miljoner ton koldioxid.

Eftersom koldioxidutsläppen ska minskas i EU och i Sverige, så är ökningen kontroversiell. Utbyggnadsplanerna ska nu närmast behandlas av Mark- och Miljööverdomstolen och därefter av regeringen.

Det senaste året har tillbyggnadsplanerna, enligt Preem, omarbetats. Tidigare skulle till exempel tillbyggnaden ske vid sidan om nuvarande raffinaderi, men i de omarbetade planerna ska projektet nu också kunna byggas in på ett annat sätt med bland annat rör i nuvarande raffinaderianläggning.

Preem säger sig också uppge i handlingarna som kommer att skickas in till domstolen före sista oktober, att man också ska använda sig av något som beskrivs som att fånga in koldioxidutsläpp.

Utbyggnaden för 15 miljarder för att kunna utvinna mer bränsle ur råoljan, håller alltså på att planeras om.

– Vi kommer att komplettera vår ansökan med ytterligare information och till Mark- och Miljööverdomstolen som de tar med i den fortsatta behandlingen som kommer att behandlas i början av nästa år, säger raffinaderichefen Peter Abrahamsson.

På frågan om hur viktigt det är att miljöprövningen går fort svarar Peter Abrahamsson: 

– Det är självklart att för varje dag som går, så kommer projektet att bli en dag senare.

Preem anger också som skäl till att man anser sig kunna minska utsläppsmängden av koldioxid, den debatt om just koldioxidutsläppen som pågår.