Ramnäs Bruk ansöker om konkurs

Kättingtillverkningen upphör på Ramnäs Bruk. Foto: Ramnäs Bruk

Ramnäs Bruk har på egen begäran lämnat in en ansökan om konkurs. Den inkom till Västmanlands tingsrätt under måndagen. Ramnäs Bruk är ett av Sveriges äldsta företag och tillverkar stora kättingar till bland annat fartyg och oljeplattformar. Det rapporterar SVT nyheter Västmanland.

Ramnäs Bruk bildades i sin första form 1590, vilket gör företaget till ett av landets äldsta. Bolaget skriver i ansökan att man inte kan betala de skulder man har i den takt de förfaller. Ett 40-tal anställda berörs av beslutet. Dessutom beräknas enligt företaget ett tiotal personer utöver det beröras av lönegaranti eftersom de har uppsägningstider som ännu inte löpt ut.