Skåne är behöver fler pilotproduktionsanläggningar

Louise Eklund (L) regionråd i region Skåne. Foto: Region Skåne

Denna vecka är det European Week of Regions. Louise Eklund (L) är på plats från Region Skåne för att diskutera den forskning som bedrivs i södra Sverige och det behov vi ser av fler testbäddar och pilotanläggningar.

-Vi samlar nu politiker, experter och forskare från några av Europas mest innovativa regioner för att tillsammans lyfta behovet av testbäddar och pilotproduktionsanläggningar. Detta i syfte att främja innovation och tillväxt. Skåne kommer att stå i centrum för dessa samtal, säger Louise Eklund (L), regionråd i region Skåne.

Den kanske viktigaste arenan Skåne har att använda sig av är Vanguard Initiative, ett samarbete mellan regioner i Europa som är i framkant med innovation, smart specialisering och nya tankar på tillväxt. Under hösten har Region Skåne ordförandeskapet i Vanguard Initiative.

- Ett avgörande steg för att kunna nå våra högt ställda mål på ex. miljö- och klimatområdet är att vi drar nytta av forskningens framsteg. Lyckas vi med det kan vi inte bara adressera några av våra mest trängande klimatproblem utan även vända produktivitet och tillväxt samt skapa fler arbetstillfällen. Men då krävs att vi får på plats en arena där forskare och entreprenörer kan testa sina forskningsresultat med syftet att få till en konkret produkt att ta till marknaden, avslutar Louise Eklund.