Indutrade förvärvar sensortillverkaren Leiderdorp Instruments i Nederländerna

Leiderdorp Instruments är en nischad tillverkare av sensorer. Foto: Leiderdorp

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Leiderdorp Instruments BV, med en årsomsättning om cirka 2,5 miljoner euro. Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Leiderdorp Instruments är en nischad tillverkare av sensorer för geotekniska mätningslösningar på den nederländska marknaden. Det egenutvecklade produktutbudet är i huvudsak inriktat på de båda produktgrupperna sensorer för mätning av grundvattennivå samt vibrationsmätning inom infrastruktur.  

Tillträde ägde rum den 8 oktober och Leiderdorp Instruments är ett tilläggsförvärv till Indutrades nederländska bolag Hitma Instrumentatie BV, som ingår i affärsområdet Benelux. Hitma Instrumentatie tillhandahåller mätinstrument för mätning av tryck, flöde och temperatur. De kombinerade erbjudandena skapar goda tillväxtmöjligheter eftersom bolagen kompletterar och stärker varandra när det gäller produktutbud och marknadsposition.