Antalet uppsägningar i industrin ökar med 27 procent

Arbetskraftsbehovet inom industrin avtar. Arkivbild

Första halvåret 2019 var det 27 procent fler uppsagda i industrin som sökte omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL jämfört med motsvarande period 2018.  Ökningen beror framförallt på ett minskat arbetskraftsbehov inom industrin.

Totalt för kollektivanställda inom den privata sektorn är det 17 procent fler uppsagda som sökte omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018. Hittills under 2019 har 6 263 personer beviljats omställningsstöd. 

Antalet uppsagda från konkurser inom handeln är sex gånger fler i år jämfört med första halvåret 2018. I år har en hög andel, 47 procent, av alla uppsagda från handeln kommit från konkurser.

– Vi ser effekter av strukturomvandling och en svagare världsekonomi. Ett antal större butikskedjor har gått i konkurs och den svagare världsekonomin påverkar arbetskraftsbehovet hos exportindustrin. Sammantaget blir bilden av en konjunkturavmattning tydlig, även om arbetsmarknaden är fortsatt stark, berättar Caroline Söder.

I juni fick drygt 90 procent av de uppsagda ny sysselsättning efter omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Det är en siffra som överträffar förra kvartalsrapportens rekordnotering. Sammantaget ligger resultatet för första halvåret 2019 på nära 89 procent.