Bravida tar uppdrag av kriminalvården

Bravida levererar säkerhets- och brandlösningar till Kriminalvårdsanstalten Skenäs. Bild: Specialfastigheter

Bravida kommer att leverera säkerhets- och brandlösningar till Kriminalvårdsanstalten Skenäs utanför Norrköping. Avtalet omfattar hård- och mjukvara samt installation och driftsättning av lösningar för både brand och säkerhet.

Skenäs är just nu i en expansionsfas där anstalten byggs ut. I projektet ingår även nya säkerhetslösningar som Bravida kommer att leverera.

I leveransen ingår bland annat säkerhetssystemet Integra med lösningar för överordnat system, passerkontroll, inbrottslarm och Autronica brandlarmsystem.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att leverera en komplett säkerhetslösning till Kriminalvårdens anstalt Skenäs. Vi är särskilt glada över att vår egen produkt, Integra, utgör en stor del av leveransen, säger Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef Säkerhet, Bravida Division Riks.