Alfa Laval tar marin pumporder

Alfa Laval tar två order på pumpsystem, Foto: Alfa Laval

Alfa Laval har tagit två order för leverans av Framo pumpsystem till FPSO-fartyg, Floating Production, Storage and Offloading, som kommer att byggas i Kina. Dessa order har ett samlat värde av cirka 165 miljoner kronor och är bokade inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen. Leveranser beräknas ske 2020.

Dessa order omfattar pumpsystem som kommer att användas för oljelastning, spillolje- och barlastvattenhantering.

– Det gläder mig att kunna meddela dessa två stora order på våra Framo pumpsystem. De är pålitliga och beprövade pumpsystem som används inom flera områden, där de möjliggör säker drift och ger optimal prestanda, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.

Framo pumpsystem används inom tre huvudområden: skeppslastning, olje- och gasproduktion samt offshoreanvändning och återvinning?