Digitaliseringstakten i Gnosjöregionen ökar

Kickstart Digitalisering är en satsning av Teknikföretagen, finansierad av Tillväxtverket, Foto: Kickstart

För industrins räkning innebär den pågående digitaliseringen en så pass omfattande förändring att vi till och med pratar om en industriell revolution. Många företag vet att de måste digitalisera verksamheten, men få vet hur. Nu kommer Kickstart Digitalisering till Gnosjöregionen där små och medelstora industriföretag får kostnadsfria råd och inspiration att ta klivet fram på deras digitaliseringsresa.

Automation Småland arrangerar en Kickstart för att gynna det lokala näringslivet genom kompetensutveckling och inspiration inom digitalisering. Front Automation i Jönköping kommer att vara värd för det första kickstart-tillfället.

Kombinationen av företagsbesök och Kickstart Digitaliserings workshopserie hoppas vi på Automation Småland blir den perfekta mixen av inspiration och konkreta exempel som kickar igång industriföretagens digitaliseringsresa, i sann gnosjöanda, säger Kerstin Johansen, koordinator för Automation Småland.

Kickstart Digitalisering är en nationell satsning av Teknikföretagen, finansierad av Tillväxtverket, för att stärka svensk konkurrenskraft. Konceptet med samverkan mellan lokala industriföretag i samma sits och workshops för att tänka i nya banor är mycket populärt. Efter Kickstart Digitalisering uppger 94% av deltagande företag att de har påbörjat eller fått ny fart på sin digitaliseringsresa.

Gjört! Kom igång, det är inte en fråga om att öka lönsamheten. Det är en fråga om överlevnad. Fördelen med Kickstart är att det inte är massor med tid. Det är en heldag plus två halvdagar. Kan man inte frigöra den tiden – då har man andra problem också, säger Johan Holm, tidigare deltagare i Kickstart Digitalisering och vd NextSign Sandviken.