Konkurser augusti 2019

Konkurserna minskade med 9 procent i augusti. Arkivbild

Under augusti 2019 försattes 461 företag i konkurs jämfört med 506 företag i augusti 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till augusti var antalet konkurser så gott som oförändrat, 4 783 konkurser 2019 jämfört med 4 769 motsvarande period 2018.

Antalet anställda i företagen uppgick i augusti till 1 534 personer, en ökning med 12 procent jämfört med augusti 2018.