Lyft för svensk industri

Foto: sxc.hu

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i april till 64,0, en ökning med 2,9 indexenheter jämfört med månaden före.

"Det innebär att återhämtningen i svensk industri tog ytterligare fart", skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

Indexnivån är nu den högsta sedan 2006.

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin. Samtliga fem delindex som ingår i inköpschefsindex steg i april, vilket enligt Swedbank/Silf tyder på en bred uppgång i industrikonjunkturen. Delindex för orderingången stod för det största positiva bidraget till den totala siffran.

Efterfrågan på arbetskraft tycks ha förbättrats för tredje månaden i rad och industriföretagens produktionsplaner har skruvats upp.Ett orosmoln är att indexet för råvaru- och insatsvarupriser steg kraftigt i april och nu är tillbaka på de nivåer som rådde under halvårsskiftet 2008.

(TT)