Med miljardinvestering växer Perstorp inom plastindustrin

Kemiföretaget Perstorps plastindustriprojekt i Stenungsund, Valeroxprojektet, har varit den största investeringen i Perstorps historia. Det handlar om en ny anläggning för produktion av mjukgörare till plastindustrin. Hela 6 kilometer rostfria rör har installerats i den nya anläggningen. Foto: Perstorp

I maj skedde den officiella invigningen av Valeroxprojektet, kemiföretaget Perstorps miljardinvestering i Stenungsund, vilket innebär en storskalig utveckling av Oxofabriken. Det handlar om en ny toppmodern anläggning för produktion av mjukgörare till plastindustrin.

Pertorpskoncernen grundades för över 130 år sedan och omsätter idag 10,5 miljarder kronor och har 1 600 anställda i Asien, Europa samt Nordamerika. Bolagets specialkemikalier gör allt från bilar till burkar, från segel till skor. Perstorps Oxoanläggning i Stenungsund, några mil norr om Göteborg, är bolagets största anläggning för tillverkning av mjukgörare för plastindustrin. Och nu har alltså denna anläggning byggts ut rejält för att möta upp efterfrågan från Perstorps mjukgörarprodukter.

Ökad produktionskapacitet

Den totala produktionskapaciteten ökar med 150 000 ton per år och Perstorp blir nu en av få helt integrerade producenter av så kallade plastmjukgörare. I den nya anläggningen kommer Perstorp att tillverka de två egna varumärkena inom mjukgörarna Emoltene 100 respektive Pevalen. Mjukgörare används vid produktion av plast och gör den mjukare och lättare att böja. I fabriken kommer man också att tillverka valersyra och 2-propylheptanol, som har unika egenskaper och kan fungera som råvaror till andra kemiska föreningar. – Investeringen i Stenungsund är ett bevis på företagets engagemang inom plastindustrin. Den kommer att avsevärt stärka Perstorps ställning på marknaden och är en strategisk plattform för nya produkter och marknader, säger Jan Secher, vd Perstorp.

Valeraldehyd är basen

En viktig del i processen att producera de två mjukgörarna är att tillverka kemikalien valeraldehyd som är basen i produktionsprocessen för mjukgörarna och det är således valeraldehydanläggningen som utgör kärnan Valeroxprojektet

- Det är denna anläggning som har kostat mest pengar och mantimmar i Valerox-projektet, säger Rickard Karlsson, vice projektledare på Perstorp, som fortsätter att berätta om de två mjukgörarna Emoltene 100 och Pevalen.

Emoltene 100

Emoltene 100 är en platsmjukgörare som främst används utomhus till energikablar och takkonstruktioner.

- Ute på marknaden går den under beteckningen DPHP men vårt eget varumärke är Emoltene 100 i vilken olika stabilisatorer används för att ge ännu bättre långtidsegenskaper.

- Vi utgår ifrån valeraldehyd som bas vid tillverkning av alkoholen 2-propylheptanol (2-PH) vilken sedan tillsammans med ftalsyraanhydrid används för produktion av Emoltene 100, säger Rickard Karlsson.

Pevalen

Perstorps andra mjukgörare Pevalen används framförallt i konsumentnära produkter som bland annat golv och leksaker och det är en mjukgörare som är ftalatfri. Ftalater är en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Några ftalater anses vara så skadliga att de är förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar och många ftalater är på väg att fasas ur på marknaden. - Pevalen bygger inte på ftalater utan på våra egna molekyler, däribland valersyra och Perstorps egna produkt Penta, som tillsammans bildar tillsammans mjukgöraren Pevalen.  

God grannsämja

I projektet har man även byggt om och till i befintliga alkoholanläggningen, (alkoholen 2-PH är ett derivat till valeraldehyd) samt bytt styrsystem i befintlig mjukmedelanläggning. Men även grannföretagens satsningar har varit viktiga för Perstorps utveckling.

En viktig råvara i produktionsprocessen är nämligen buten, vilken levereras från grannföretaget Borealis nybyggda krackeranläggning. Leveransen av buten från Borealis sker via en direktpipeline till oss och restprodukterna från Perstorp går tillbaka till Borealis, som kan göra andra produkter av detta i sin krackeranläggning. Det blir därmed en effektiv sluten krets, säger Karlsson. Även kemiföretaget AGA som också ligger i Stenungsund, har Perstorp ett samarbete med, då AGA levererar syrgas till Perstorp, en nödvändig ingrediens för att tillsammans med naturgas skapa syntesgas. Och dessa samarbetsprojekt ska nog inte ses som en slump. Just kuststaden Stenungssund, på Västkusten, några mil norr om Göteborg, har nämligen etablerats som Sveriges ”kemimecka” Här finns några av landets absolut största kemiföretag samlade i ett kluster: Akzo Nobel, Ineos samt just nämnda Perstorp, Borealis och AGA. Dessa bolag är också direkt eller indirekt beroende av varandra.

Projektering i 3D Valerox-projektet var redan igång 2008, men stoppades snart av finanskrisen och projektet låg på is fram till januari 2012, då spaden åter kunde åka i marken. Sedan omstarten har industikonsulten Cowi varit involverad i projektet med att utföra detaljprojektering inom samtliga discipliner. Bolaget har en bred erfarenhet av processindustri och har genomfört ett stort antal projekt i kemiklustret i och omkring Stenungsund. Valeroxprojektet har genomförts med modern teknik och all projektering är gjord i 3D – genom att skanna befintlig anläggning med hjälp av punktmolnsteknologi, har man snabbt fått fram en detaljerad modell i 3D. Peter Salomonsson, projektledare för Valerox på Cowi var på plats på invigningen: – Cowi har en lång tradition av samarbete med Petrokemiföretagen i Stenungsund. Under många år har vi levererat och bidragit till lyckade projekt och det är med glädje vi nu kan addera ett till, säger Peter Salomonsson.

Perstorp byggherre

Perstorp har själva haft huvudansvaret för hela byggprocessen och här har man valt en så regional förankring som möjligt, då man huvudsakligen valt att använda sig av byggbolag verksamma i Västsverige. Alla arbetsledare har varit svenskspråkiga, vilket har haft att göra med säkerheten, för att undvika språkliga missförstånd.

Automatiserad anläggning En stor del av anläggningen automatiserad, med ett avancerat styr- och övervakningssystem också detta av säkerhetsskäl. - Våra produkter är mycket brandfarliga och därför vill vi ha ett minimum med folk inne i själva produktionsanläggningarna, sade Tommy Arvidsson, projektledare för Valerox, i samband i med den första driftstarten tidigare i år. Även anläggningens drifttekniker har tränats i simulatorer, vilket underlättat uppstartsprocessen.

- Vi hade byggt upp styrsystemet i förväg, vilket har gjort att våra drifttekniker har kunnat träna i simulatorer innan skarp drift. Driftsättningen har därför flutit på ovanligt bra, utan några större intrimningsproblem, understryker Tommy Arvidsson.

Valerox 2

Marknaden växer och Perstorp produkter har tagits väl emot, vilket betyder att bolaget nu utökar verksamheten med projekt Valerox-2. Det innebär att Perstorp utökar kapaciteten i sina  fabriksanläggningar i Stenungsund genom att bygga fler reaktorer. Enligt Perstorp så ska Valerox 2-projektet vara klart redan nu till årsskiftet 2015-2016.