Minskade utsläpp med 41 procent

Växjö kommun

i Växjö minskade koldioxidutsläppen med 41 procent med en positiv prognos för kommande år. Det visar den sammanställning av 2012 års statistik för energi och koldioxid som slutfördes i dagarna.

– Vi är på rätt väg och nu måste vi fortsätta att ta kloka beslut för framtiden och underlätta för växjöborna att bli än mer klimatsmarta, säger Anna Tenje, ansvarig för miljö- och klimatfrågor i kommunstyrelsen.

Växjö har som mål att koldioxidutsläppen per invånare ska minska med 55 procent till år 2015 jämfört med 1993. Siffran för 2012 blev -41 procent.

– Det är samma nivå som vi kommunicerat för 2011 tidigare, men i och med den här inventeringen har 2011 års utfall reviderats till -40 procent. Så vi har alltså en liten minskning mellan 2011 och 2012. Vi ligger på 2,7 ton per invånare, berättar Henrik Johansson, miljösamordnare på Växjö kommun.

Huvudförklaringen till att minskningen inte blev större är att dieselleveranserna till Växjö ökade mer än vad bensinleveranserna minskade. Dessutom ökade tankningen av flygbränsle samt att 2012 inleddes kallt, vilket gjorde att Sandviksverket behövde öka oljeanvändningen.

– Trots detta är det sannolikt att målet för 2015 kan nås. Sandvik III, ökad inblandning av biodrivmedel i diesel, biogasbussar mm kommer sammantaget innebära stora minskningar, förklarar Henrik Johansson.

Växjö har som mål att energianvändningen per invånare minskar med 15 procent mellan 2008 och 2015. Hittills har minskningen varit 5 procent.

– Vi kan konstatera att vi inte har haft så låg total energianvändning på 10 år, som vi hade 2012. En stor bidragande orsak till detta är att det genomförts energieffektiviseringsåtgärder i Sandviksverket, vilket minskat behovet av tillförd energi för att ändå leverera ut samma energi, berättar Henrik Johansson.

Alla förnybara energislag, utom trädbränslen och biogas har ökat i mängd och andel. Den förnybara andelen i transportsektorn är nu 8 procent.

I mätningarna som Växjö kommun genomför ingår även uppföljning av utsläpp från utrikes transporter och vår konsumtion. Siffrorna baseras på genomsnittsvenskens utsläpp från konsumtion som uppskattas till 11,5 ton per invånare år 2012.

– Detta gör att växjöbornas totala klimatpåverkan är 16,5 ton per invånare år 2012 - en minskning med 10 procent jämfört med 1993. Så ja, vi är på rätt väg, avslutar Henrik Johansson.