Ny metod för minskade koldioxidutsläpp

Foto: CC/USGov

BT har lanserat sitt nya Net Good-program som presenterar företagets nya metod för att reducera koldioxidutsläpp. Metodiken har bedömts, förfinats och godkänts av den oberoende expertorganisationen Carbon Trust samt av Camanoe Associates – bestående av en grupp forskare vid det amerikanska universitetet MIT. Net Good ska även göra det möjligt för BT att hjälpa sina kunder att reducera sina koldioxidutsläpp, med målet att kundernas utsläpp ska minska med ytterligare tre gånger BT:s egna totala koldioxidutsläpp till år 2020.

– Även om vi är stolta över vårt befintliga miljöarbete, så vill vi göra mer än att bara göra vår egen organisation mer resurssnål. Med hjälp av våra produkter och tjänster vill vi även kunna hjälpa våra kunder med detta. Kommunikationsteknik har en viktig roll i att skapa en bättre framtid genom att ge företag och människor möjlighet att använda resurser effektivare, säger Ian Livingstone, chief executive, BT.

BT:s 3:1-mål baseras på att BT är direkt ansvariga för de utsläpp som orsakas av företagets egen verksamhet, exempelvis nätverk, kontor, transporter och företagsbilar men även ansvaret för utsläpp i båda ändar av värdekedjan – för produktionen av produkter och tjänster man själv köper, samt för utsläpp från företagets egna produkter och tjänster som används av BT:s kunder.

För att kunna mäta sina framsteg har BT utarbetat en transparent metod som mäter målets två komponenter: koldioxidpåverkan från BT:s produktionskedja – från första till sista steg – samt potentialen av BT:s produkter och tjänster när det kommer till att minska sina kunders koldioxidavtryck. BT vill nu dela med sig av denna metod till andra företag och branscher för att hjälpa dem i arbetet för minskade koldioxidutsläpp och för att kunna ta del av deras synpunkter för att ytterligare utveckla metoden.