Delningsekonomin kapar mellanhänder

Edvard Blomstedt, grundare av Air Faas

Disruptiv innovation handlar om nya innovationer som slår ut marknader – men som också skapar nya. Fenomenet har funnits i alla tider, men med ny teknik går det enormt mycket fortare.

Vartannat jobb kommer att ha automatiserats inom 20 år, enligt en studie från Stiftelsen för Strategisk Forskning i Sverige. Här finns många affärsmöjligheter när man kombinerar robotisering med delningsekonomin.

Bank of America gav tidigare i vår ut en rapport som värderade delningsekonomin till cirka 250 miljarder dollar och den klassificerades som snabbt växande. Inte minst därför att B2B hittills varit i det närmaste oexploaterat.

När nu delningsekonomin adderas till den ökande robotiseringen kommer det att få stora konsekvenser för affärslivet, men även politiken.

Tillverkningen kommer att flyttas närmare de platser där efterfrågan finns, och bli mer småskalig, vilket troligen får stora konsekvenser för den kinesiska industrin och följdaktligen den kinesiska handelspolitiken. Vi kan också få se ännu mer aggressiva kinesiska uppköp av Europeisk och Amerikansk industri än tidigare, framförallt SME.

Delningsekonomi och robotisering kommer troligen också att få stora konsekvenser för multinationella storbolag som tidigare hade viktiga skalfördelar. Den stora frågan är, vilka av dessa orkar anpassa sig till de nya förutsättningarna, och vilka kommer att försvinna? 

Ska vi titta ännu längre in i framtiden kan man skymta en utveckling där konsumenten via online plattformar beställer direkt från den robotiserade fabriken. Trenden med personifierad konsumtion finns redan, i stället för att köpa CD-skivor gör vi egna playlists i Spotify, i stället för att köpa charterresor gör vi egna resor med flygsajter och hotellsajter eller Airbnb.

Med avancerade digitala plattformar och robotiserad tillverkning är det inte omöjligt att man kan beställa sin kamera, symaskin, motorbåt eller pc helt och hållet efter sina egna exakta önskemål när det gäller design, teknik, prestanda och extrautrustning. Man kan redan beställa egendesignade sneakers från NIKE eller Adidas.

Digitaliseringen ruskar om vårt samhälle. Delningsekonomin kapar mellanhänder på ett sätt som upplevs som skrämmande för många etablerade branscher, men som en fantastisk möjlighet för andra. Och utvecklingen sker i exponentiell takt. Därför är det viktigt att förstå, och möta de nya förutsättningar som detta innebär för såväl samhälle, företag, arbetstagare som konsumenter.

De branscher som känner av högst konkurrens är handel och transport där 35 procent av de deltagande företagen anser att e-handeln är det största hotet, enligt en undersökning från Swedbank. Även tillverkningsindustrin ser dystert på framtiden, drygt 25 procent känner av ökad konkurrens, framför allt från robotisering och automatisering.

Därför måste digital transformation ligga högt på ledningsgruppernas agenda. Det betyder ett ökat fokus på att förändra både organisation, arbetssätt och tekniska förutsättningar. Men framförallt att ta vara på möjligheterna att förbättra kundupplevelsen, effektivisera den befintliga affären och framförallt skapa nya affärer i en globaliserad och digitaliserad värld.

Detta gäller inte minst tillverkningsindustrin som har stora möjligheter att förvandla sin dysterhet till framtidstro.

Vårt eget företag, AirFaas, är ett exempel på detta. För tillverkare fungerar det som ett Airbnb för fabriker, mata in ritningen online och du får förslag på fabrik, logistik och finansiering. För fabrikerna är det ett ekosystem för administration men lika mycket en plats där man hittar nya kunder.

Företagen har till slut insett att digitalisering, delningsekonomi och robotisering i allra högsta grad är en realitet, och att denna utveckling sker oberoende av om man som företag väljer att delta eller inte.