Miljörivarna förvärvar Lindqvist Sanering i Malmö

Foto: Miljörivarna

Miljörivarna förvärvar Lindqvist Sanering och Rivningsfirma i Malmö och fortsätter därmed sin expansion i södra Sverige. Lindqvist har 16 anställda och omsätter cirka 18 miljoner kronor.

– I och med förvärvet stärker vi vår marknadsposition ytterligare och vi är både stolta och glada över den kompetens och de möjligheter förvärvet för med sig. Såväl Lindqvist som Miljörivarna ser en hög efterfrågan av vårt tjänsteutbud och jag ser fram emot fortsatt samarbete med ökad service och tillgänglighet gentemot våra kunder, säger David Bjurestad, Regionchef Syd Miljörivarna.

Miljörivarna är en av Sveriges ledande aktörer inom håltagning, rivning och sanering. Med 10 kontor och cirka 250 medarbetare, från Luleå i norr till Simrishamn i söder, är företaget rikstäckande.

– Att vi nu går samman med Miljörivarna känns jättebra. Hela gänget kommer att fortsätta arbeta hos Miljörivarna och det skapar nya möjligheter för hela företaget. Marknaden är god och vi satsar nu tillsammans för fortsatt expansion, säger Mats Nilsson, vd på Lindqvist Sanering och Rivningsfirma.

– Allt tyder på en fortsatt god tillväxt, både organiskt och via förvärv. Vår målsättning är att vara den ledande entreprenören när det gäller hållbar och miljöanpassad rivning och sanering på den svenska marknaden, säger Fredrik Eliasson, vd på Miljörivarna.

Miljörivarna är både miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001 och redovisar arbetet via hållbarhetsredovisning.