Digg har startat verksamheten

Foto: Digg.se

Myndigheten för digital förvaltning igång

Nu har Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och de 40 medarbetarna startat verksamheten i Sundsvall.

"Att bygga myndighet är, liksom digitalisering, en lagsport. Vi är många som varit viktiga i uppbyggnaden av myndigheten – och snart ännu fler som kommer att ingå laget som tillsammans ska se till att Sverige på bästa sätt kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi är ett lag av privatpersoner, eldsjälar och intresseorganisationer. Företag, myndigheter, kommuner och landsting", skriver den nya myndighetschefen Anna Eriksson på myndighetens hemsida.

Uppdraget är enligt instruktionerna att ”att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitalisering av offentlig förvaltning och att följa och analysera den utvecklingen”.