Atea växer starkt

Foto: Atea

Gör en resultatökning med 20 procent

IT-företaget Atea gör en resultatökning med 20 procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen under det andra kvartalet blev 4 234 miljoner kronor och resultatet (EBIT) 116 miljoner kronor. Tillväxten för affärsvolymen under första halvåret landar därmed på drygt 1,2 miljarder kronor.

Alla områden; tjänster, hårdvara och mjukvara fortsätter bidra till den positiva utvecklingen med en lönsam tillväxt. En av orsakerna till den starka tillväxten inom tjänst är den fortsatt höga rekryteringstakten. Under första halvåret har över 180 nya konsulter börjat hos Atea och det i kombination med att över 100 nya kunder anslutit sig till bolagets molntjänster skapar en positiv effekt.

– Det är roligt att vi växer så starkt och att vi kan välkomna så många nya konsulter till laget. Nya intressanta kunduppdrag kombinerat med vår starka företagskultur attraherar. Det engagemang och driv jag ser hos våra medarbetare när det gäller viljan att vidareutvecklas är fantastisk och vi bedriver just nu många olika utvecklingsprogram som möjliggör en nödvändig kompetensförflyttning, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.