Ny myndighet för digital förvaltning

Foto: Lantmäteriet

E-legitimationsnämnden stängs

Regeringen har nu utsett generaldirektör för den nya myndigheten DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Den 6 juli meddelade civilminister Ardalan Shekarabi att generaldirektör för myndigheten blir Anna Eriksson. Anna Eriksson kommer närmast från Lantmäteriet där hon varit utvecklingsdirektör med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it.

– Myndigheten kommer få en avgörande roll i arbetet med att samordna och stötta den offentliga förvaltningens digitalisering. Nu har vi en kompetent GD på plats och myndighetens instruktion är framtagen. Det ska bli spännande att fortsätta följa uppstarten av den här myndigheten som är efterlängtad av många, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Myndigheten, som kommer ligga i Sundsvall och starta sin verksamhet 1 september i år, ska sammanfattningsvis samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och följa och analysera utvecklingen inom området.

Den 31 augusti 2018 upphör E-legitimationsnämnden som myndighet och personal och verksamhet förs över till den nya Myndigheten för digital förvaltning.