Så ska koldioxid till bränsle tas ur luften

Företaget Carbon Engineerings rena bränsle tillverkat med hjälp av koldioxid tagen ur luften. Bild: Carbon Engineering

En dag skulle den bensin du tankar kunna komma från koldioxid som tagits ur luften istället för från olja som pumpats ur marken.

Genom att avlägsna utsläppt koldioxid från atmosfären och göra om den till nytt bränsle har ingenjörer vid det kanadensiska företaget Carbon Engineering demonstrerat ett skalbart och kostnadseffektivt sätt att minska transportsektorns koldioxidutsläpp, med minimal påverkan på existerande fordon.

- Den koldioxid som genereras genom direkt luftinfångning kan antingen sekvestreras eller möjliggöra produktion av koldioxidneutrala kolväten, säger Carbon Engineerings grundare David Keith, som även är professor vid Harvard University.

Direkt luftinfångning fungerar ungefär som det låter. Stora fläktar suger in luft från omgivningen så att den kommer i kontakt med en vattenlösning som fångar upp koldioxid ur luften. Genom uppvärmning och en handfull kemiska reaktioner kan koldioxiden sedan utvinnas och användas vid exempelvis tillverkning av värdefulla kemikalier som bränsle.

Det är inte bara en teori. Carbon Engineerings skalbara och kostnadseffektiva pilotanläggning i British Columbia har redan lyckats med både infångning av koldioxid och tillverkning av bränsle.

David Keith och hans kollegor uppskattar kostnaden för direkt luftinfångning till mellan 94 och 232 dollar per ton infångad koldioxid. Detta är tillräckligt lågt för att man ska kunna börja använda metoden för att tackla de omkring 20 procent av de globala koldioxidutsläppen som kommer från bilar, lastbilar, flygplan och andra transporter av människor och varor.

Det bränsle, inklusive bensin, diesel och flygbränsle, som tillverkas är dessutom kompatibelt med existerande fordon och infrastruktur.