”Varvsindustrins leverantörer i USA kan drabbas av Trumps tullavgifter ”

Huntington’s Newport News skeppsvarv i Virginia innehar ett flerårigt finansiellt avtal som garanterar stabil prissättning för varvets stål. Det gäller dock inte för varvets leverantörer. Foto: Media room of Huntington’s Newport News shipyard

Huntington Ingalls Industries, USA:s största skeppsbyggare, meddelade nyligen att de nya skyddsavgifter på stål och aluminium, som har aviserats av Trump-regeringen, kommer inte att leda till högre priser inom landets varvsindustri på kort sikt, men däremot är det möjligt att dessa tullavgifter kommer höja priserna för varvsindustrins leverantörer.

- Huntington’s Newport News skeppsvarv i Virginia innehar ett flerårigt finansiellt avtal som garanterar stabil prissättning för varvets stål, berättade Jennifer Boykin, ordförande för Newport News Shipbuilding i Newport News, Virginia, nyligen för reportrar i samband med mässan Sea Air Space i National Harbor, i delstaten Maryland.

Samtidigt som avtalet garanterar att kostnader för stål hos Huntington Ingalls inte kommer att öka dramatiskt, vet företaget däremot inte huruvida deras inhemska leverantörer står inför en stigande prisspiral eller inte.

Boykin sade att hennes företag väntar på svar från flera underleverantörer huruvida potentiella taxor kommer att påverka deras prissättning och kostnader.

Huntington Ingalls planerar byggandet av två hangarfartyg under de närmaste åren. Var och ett av dessa kan kosta mer än 13 miljarder dollar.

President Donald Trump har aviserat om taxor på 25 procent på stålimport och 10 procent på aluminium, men har erbjudit undantag till flera länder. Trots att USA: s försvarsindustri huvudsakligen använder amerikanskt stål, skulle högre priser globalt påverka även metaller som har utvunnits och bearbetats i USA.

Även EU och därmed Sverige hotas av dessa tullar. Kina svarade på dessa med att en lista på 128 varor från USA som får en tull på 25 procent.

Då trappade USA upp konflikten med nya tullar på 25 procent på omkring 1 300 teknik-, transport- och medicinska produkter från Kina till ett beräknat värde av 50 miljarder dollar. Kina har därefter, på onsdagen, följt upp med ett hot om nya tullar på 106 amerikanska varor, bland annat 25 procents tull på sojabönor, bilar och kemikalier till ett värde av 50 miljarder dollar.

Samtidigt hotar USA och Kina varandra med anmälningar till WTO för brott mot handelsorganisationens regler.

Källa: Reuters