Exportchefsindex på högsta nivå sedan 2011

Foto: Business Sweden

Ökade till 62,9 första kvartalet 2018

Exportchefsindex visar stämningsläget bland exportföretagen och är en sammanvägning av nuläge och prognos för det kommande kvartalet. Uppgången i EMI  för första kvartalet förklaras helt och hållet av en kraftig uppgång i EMI prognos. EMI prognos ökade kraf­tigt med 7,5 enheter till 64,4 första kvartalet, från 56,9 föregående kvartal. EMI nuläge fortsatte däremot att falla tillbaka med en enhet till 61,4.

– Det är fullt drag i svensk export och Exportchefsindex når högsta nivån sedan andra kvartalet 2011, vilket helt förklaras av en ökning i EMI prognos. 2018 har fått en väldigt stark start och export-företagen visar på stor optimism framöver, säger Business Swedens chefekonom, Lena Sellgren. 

Exportföretagen indikerar viss tillförsikt i nuläget, men ställer sig mer positiva till framtiden än de var vid förra mätningen. Företagen har en mycket god framtidssyn på den förväntade exportförsälj­ningen liksom lönsamheten i exportförsäljningen och är fortsatt nöjda med exportorderstockarna.

– Index för den förväntade exportefterfrågan ökade påtagligt för Västeuropa och Nordame­rika, medan den föll för Asien och Oceanien. Den förväntade efterfrågan från Västeuropa ökade med 9,3 enheter till 70,3 första kvartalet, från 61,0 sista kvartalet i fjol. I Nordamerika ökade index med 12,6 enheter till 73,9 första kvartalet, från 61,3 föregående kvartal, konstaterar Lena Sellgren.

Andelen företag som förväntar sig längre leveranstider på tre månaders sikt steg till 14,3 procent, från 11,8 procent föregående kvartal. Samtidigt har andelen företag som förväntar sig kortare leverans­tider minskat till 8,3 procent, från 14,1 procent föregående kvartal. Att allt fler företag förväntar sig längre leveranstider för exporten är positivt och signalerar ett ökat resursutnyttjande i företagen.