Fyra länder bygger världens längsta offshore gasledning

Gasplattform 40 kilometer utanför Israels kust. Foto: Government of Israel

Israel har tecknat ett avtal med Italien, Cypern och Grekland om att bygga världens längsta offshore gasledning, som kommer att gå från östra Medelhavet till södra Europa. Det kommer att bidra till att minska EU: s beroende av rysk gas.

En EU-delegation besökte nyligen Israel för konsultationer om eventuella framtida leveranser och för att inspektera israeliska gasplattformar.

Tillsammans med Italien, Cypern och Grekland kommer Israel snart att presentera en plan om en 1300 kilometer lång gasledning under vattnet till EU-området. Genom att EU använder gasfyndigheter i Israel breddas Europas naturgaskällor vilket är en viktig möjlighet för unionen.

Gasfyndigheterna, som upptäcktes för ett par år sedan utanför Israels kust resulterar nu i långsiktiga och ekonomiskt fördelaktiga nyheter för Israel. Hittills har man hittat över 900 miljarder kubikmeter gas men det finns starka förhoppningar om att ytterligare 2200 miljarder kubikmeter finns i området.

Israels energiminister Yuval Steinitz framhåller att det kommer att bli världens längsta gasledning under vatten. Om allt går vägen är tanken att ledningen ska stå klar för användning 2025.