Viking Line beställde nytt fartyg till rutten Stockholm-Åland-Åbo

Det nya fartyget kommer att vara ett samarbetsprojekt där man planerar att engagera flera finländska och europeiska leverantörer. Foto: Viking Line

Viking Line signerade den 5 april ett villkorat fartygsbyggnadskontrakt med det kinesiska storvarvet Xiamen Shipbuilding Industry Co. avseende ett nytt passagerarkryssningsfartyg till rutten Stockholm-Åland-Åbo med planerad leverans år 2020.

Ett slutligt avtal förutsätter godkännande av såväl köparens som säljarens styrelser samt ingångna finansieringsarrangemang. Kontraktspriset är 194 miljoner euro. Avtalet innehåller även en option på ytterligare ett fartyg. 

Det nya fartyget kommer att vara ett samarbetsprojekt där man planerar att engagera flera finländska och europeiska leverantörer. Det energieffektiva fartyget har en längd på 218 meter och en vikt mätt i bruttoregisterton på 63 000 ton. Passagerarkapaciteten är 2 800 passagerare och fraktfilernas längd är 1 500 meter.

För inredningen kommer Viking Line att anlita skandinaviska arkitekter. I planeringsarbetet har stor vikt lagts vid miljöanpassade lösningar och nya innovativa energieffektiveringstillämpningar. Det nya fartyget kommer att erbjuda helt nya passagerarupplevelser för gästerna.