Fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg kopplas ihop

Vattenfalls anläggningschef i Vänersborg, Einar Bjarne, och Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort tog det historiska spadtaget. Nu ska två fjärrvärmenät i praktiken bli ett, vilket stärker fjärrvärmen i Tvåstad. Foto: Trollhättan Energi

Nu ska fjärrvärmen i Trollhättan och Vänersborg kopplas ihop. Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort och Vattenfalls anläggningschef i Vänersborg, Einar Bjarne, har tagit det första symboliska spadtaget för anläggandet av den drygt sju kilometer långa ledningen, som i slutet av 2017 ska koppla ihop fjärrvärmenäten i de två kommunerna.

Det handlar om en långsiktig investering på 115 miljoner kronor.

I november 2017 beräknas arbetet vara klart. Då kan spillvärmen från Vargön Alloys smältverk distribueras även i det fjärrvärmenät som Trollhättan Energi använder på andra sidan Göta älv, med värme från eldningen av flis från skogen. Och vice versa.

– Det fanns planer på att bygga ihop de två näten redan på 1980-talet, men den första riktiga utredningen gjordes 1999. Det blev inget den gången heller, och med facit i hand tror jag alla inblandade har ångrat sig varje gång vi inte har tagit steget. Så nu känns det fantastisk skönt att det här blir av till slut, säger Trollhättan Energis energichef Anders Ericsson.

Trollhättan Energis fjärrvärmeleveranser firar 50 år 2017, så vad kunde väl passa bättre än att i slutet av jubileumsåret kunna stärka nätinfrastrukturen till förmån för fjärrvärmens utveckling i både Trollhättan och Vänersborg. Det första symboliska spadtaget togs på pappersbruket Holmens före detta område i Vargön, ett stenkast från Alloys. Pappersbruket var tidigare en storkonsument av Alloys spillvärme, men när Holmen lades ner för flera år sedan har en hel del värmeenergi gått rakt ut i Göta älv under sommarhalvåret. Den nya ledningen gör att spillvärmen nu istället kan användas för varmvatten och uppvärmning av bostäder och andra lokaler i grannkommunen.

– Det är klart att det inte har känts bra att vi under flera års tid inte kunnat ta vara på all spillvärme, när vi samtidigt strävar efter en hållbar cirkulär ekonomi. Genom sammankopplingen tas återigen all vår överskottsenergi tillvara, vilket i slutänden är en stor vinst för miljön, säger Vargön Alloys vd Johan Svensson.

Via en ny ackumulatortank på 2 200 kubikmeter, och en pumpstation med värmeväxlare som balanserar upp de två fjärrvärmesystemens flöden, kommer varmvattnet att kunna cirkulera mellan näten på båda sidor om kommungränsen. I första hand är det Alloys spillvärme som kommer att värma Trollhättan.

- En konkret effekt blir att vi direkt kan dra ner på leveranserna av flis från 5 000 till 4 000 lastbilstransporter varje år. Det innebär en minskning med 20 procent och att vi kapar koldioxidutsläpp från transporterna, som är det enda som ännu inte är fossilfritt i vår fjärrvärmeproduktion, säger Anders Ericsson.

Miljövinsterna är med andra ord många, samtidigt som det två sammanknutna fjärrvärmesystemen innebär tryggare leveranser, även under vinterns energitoppar. Den nya ackumulatortanken kan lagra varmt vatten motsvarande 75 procent av maximalt fjärrvärmebehov under 2-3 timmar.

Idag svarar Trollhättans fliseldning och spillvärmen från Alloys i Vänersborg för 85-90 procent av den sammanlagda fjärrvärmeproduktionen i Tvåstadskommunerna. Det gör att majoriteten av bostäderna i de båda kommunernas tätorter har miljösmart uppvärmning via sina vattenburna element samt varmvatten i sina kranar. När fjärrvärmebehovet ökar under vinterns extra kalla perioder, används miljövänlig bioolja för att hålla produktionen koldioxidneutral.

– Investeringen i sammankopplingen innebär att vi över tid blir mer energieffektiva, kan ta vara på mer spillvärme och därmed också kan fortsätta hålla nere våra produktionskostnader. I slutänden bidrar det till en fortsatt attraktiv prisbild för våra fjärrvärmekunder, säger Trollhättan Energis vd, Pia Brühl Hjort.

Investeringen på 115 miljoner kronor delas lika mellan de två nätägarna. Och Vattenfalls Einar Bjarne ser, precis som Trollhättan Energis Anders Ericsson, att den sju kilometer långa fjärrvärmelänken kan leda till ett utvecklat samarbete när det gäller exempelvis inköp och strategiska utredningsfunktioner.

- Även om frågan om att knyta ihop våra två nät diskuterats mycket och länge, så har det varit ett oerhört positivt arbetsklimat mellan alla inblandade, säger Einar Bjarne.