OECD-konferens äger rum i Stockholm

Michael Keenan, Senior policy analyst, Directorate for Science Technology, OECD, talar på OECD-konferensen i Stockholm. Foto: Christer Wiik
Richard Kitney, professor of BioMedical Systems Engineering, Imperial College, London. Foto: Christer Wiik

Just nu står Stockholm värd för en internationell industri- och vetenskapskonferens ”Smart Industry: Enabling the next production revolution”. Bakom arrangemanget står OECD, Vinnova och Näringsdepartementet. Ministeriets statsråd, närings- och innovationsminister Mikael Damberg var en av öppningstalarna under konferensen.

Robotisering, digitalisering, nya material, 3D-printing, och annan teknologisk utveckling håller i grunden på att förändra förutsättningarna för världens industriproduktion. Sverige ligger långt framme i denna utveckling och är ett världens mest framstående länder inom avancerad industriproduktion. Även regeringen har arbetat fram en nyindustrialiseringsstrategi - Smart Industri, vars syfte är att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft.

Det är mot bakgrund av detta som OECD valt Stockholm som plats för den internationella industri- och vetenskapskonferensen, ”Smart Industry: Enabling the next production revolution”.Här diskuterar ledande företrädare inom näringsliv, politik och forskning vad företag och regeringar behöver göra för att möta utmaningarna och dra nytta av de möjligheter som skapas. Konferensen arrangeras av Vinnova, Näringsdepartementet och OECD och tar plats på Clarion Sign Hotel i centrala Stockholm den 16-17 november

– Världen står inför utmaningar som vi kan lösa via dialog över landsgränser. OECD- konferensen är en viktig plattform där vi i Sverige kan dela med oss av våra framsteg men där vi samtidigt kan lyssna in vad andra länder gör bra. Vi alla har samma mål att hålla ihop våra samhällen genom att skapa jobb och tillväxt men även stimulera innovation för att lösa samhällsutmaningarna, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Slutsatser från konferensen ska ligga till grund för en OECD-rapport om framtidens produktion, ”Next Production Revolution”, som ska publiceras i början av nästa år.Källor: Vinnova, Regeringskansliet