”Vi måste tillsammans säkra ett fossilfritt Sverige”

Foto: SSAB

SSAB har tillsammans med Vattenfall och LKAB tidigare i år inlett ett initiativ för en koldioxidfri stålindustri och för att lyckas så menar bolagen att det behövs ett långsiktigt engagemang från politiker och myndigheter. Regeringens anslag till Energimyndigheten om 35 miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för att minska industrins utsläpp är mycket välkommet, men inte på långa vägar tillräckligt.

I närtid anser bolagen att nästa generations handelssystem för utsläppsrätter (ETS) måste utformas så att de företag som ligger i framkant gynnas, annars riskerar utsläppen att flytta utomlands och teknikutvecklingen att gå i stå.

Regeringen har anslagit 35 miljoner kronor till Energimyndigheten för innovationsfrämjande insatser och minskade processutsläpp. På så sätt vill regeringen stärka förutsättningarna för att minska utsläppen i industrin.

SSAB har idag världens mest koldioxideffektiva masungar och nyligen utsåg CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) SSAB till världens andra bästa stålföretag när det gäller klimatarbete. För att fortsätta minska koldioxidutsläppen i stålindustrin behövs ett tekniksprång och därför tog SSAB, LKAB och Vattenfall tidigare i år ett initiativ för en koldioxidfri stålindustri där biprodukten blir vatten. De deltagande bolagen räknar med att ha en försöksanläggning framme till 2035.

Nu riskerar nästa generations handelsystem att skapa ohållbara villkor för SSAB att konkurrera på en tuff världsmarknad och därmed ges också sämre möjligheter för långsiktig teknikutveckling och ett fossilfritt Sverige.

– Vi välkomnar regeringens anslag och att de lyfter fram vårt initiativ för en koldioxidfri stålindustri som ett viktigt bidrag till att göra Sverige fossilfritt 2045. För att vi ska lyckas krävs ett långsiktigt politiskt engagemang, men också en möjlighet att kunna konkurrera på lika villkor här och nu. Nuvarande förslag för utsläppshandel framtill 2030 riskerar att öka SSAB:s kostnader med mångmiljardbelopp och därmed försämra möjligheterna för långsiktig teknikutveckling. Eftersom vi är bland de bästa i världen på att producera klimatsmart bör inte vår produktionsvolym begränsas av ETS. Vi vill bidra till ett fossilfritt Sverige, men då måste vi också få rätt förutsättningar, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.