Stena får nytt tankerfartyg

Foto: Stena

Stenas nya tankerfartyg Stena Immortal har nu levererades från det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i sydöstra Kina. MR-tankern ägs till lika delar av Stena Bulk och indonesiska Golden Agri Resources (GAR).

Fartyget är det åttonde av totalt tretton IMOIIMAX-fartyg, som beställdes av Stena Bulk år 2012. Det kommer att opereras av Stena Weco och ingå i bolagets globala logistiska system som idag omfattar cirka 60 fartyg.

Leverans av de resterande fem fartygen kommer att äga rum var tredje månad med avslut under år 2018. Av de tretton IMOIIMAX-fartygen är tre helägda av Stena Bulk, sex tillsammans med GAR (Golden Agri Resources), två av systerbolaget Concordia Maritime och två av Stena Weco.  IMOIIMAX är en vidareutveckling av det koncept och den tekniska designen som har tagits fram av Stena Teknik i samarbete med varvet GSI. Fördelarna är enligt Stena bland annat stor lastflexibilitet, hög säkerhet och låg bränsleförbrukning jämfört med andra motsvarande fartyg.  Fartyget är 183 meter långt, 32 meter brett och med en dödvikt på 50 000 ton.