Fjärde industriella revolutionen är här

Konferens om den framtid som redan är här. Foto: Högskolan i Kristianstad.

Nu släcker vi fabriken och låter den sköta sig själv! Ny teknik har redan, och kommer att fortsätta att transformera samhället. Och uppstår det problem måste det finnas metoder för att korrigera felen. Välkommen till en konferens om framtiden som redan är här!

Högskolan Kristianstads nya forskningsmiljö RECS rivstartar med en öppen konferens om Den fjärde industriella revolutionen. ”Nu släcker vi fabriken och låter den sköta sig själv - Smart Maintenance sköter det automatiserade underhållet". Det är en talande paroll som beskriver vad så kallade Industri 4.0 möjliggör för samhället, inte bara i framtiden utan nu. Självkörande bilar finns exempelvis redan men för att de ska bli verklighet på vägarna krävs en nollvision för haverier.

– Hur ska vi nu gå vidare? Vi har redan tekniker som AI, Big Data, Internet of Things, med flera, men hur kan vi använda dessa för att detektera fel, och kan maskinerna själva hitta och lösa dessa problem med så kallad machine learning? Nu bjuder vi in företag och allmänhet att lyssna och diskutera hur vi kan använda de tekniker och stödsystem vi har i dag för att ta nästa kliv i utvecklingen, säger Daniel Einarson, ledare för forskningsmiljön RECS vid Högskolan Kristianstad.

Med allt mer smart teknik vill konferensens arrangörer att vi ska fundera över konsekvenserna, såväl tekniska som etiska. Vem bär ansvaret för om den självkörande bilen slutar fungera eller havererar? Ska drönare få åka runt och vara paparazzis? Den fjärde industriella revolutionen kommer att transformera samhället och ställa nya krav. Fler robotar i industrin ger färre jobb, men samtidigt kanske billigare robotar kan flytta hem tillverkningen från låglöneländer? Och var går egentligen gränsen mellan människa och maskin?