Trenden av minskande nyföretagande bruten

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, säger Boo Gunnarson. Foto: Visma Spcs.

Under det första kvartalet 2019 startades 19 052 nya företag i Sverige. Det är en ökning med hela 9,4 procent jämfört med samma period 2018. Därmed bryts den minskande trenden för nyföretagande som varat sedan 2017, det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det glädjande att nyföretagandet återigen ökar eftersom den är en förutsättning för att svensk ekonomi ska fortsätta att vara stark och sysselsättningen hög, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Mellan januari och mars i år registrerades 19 052 nya företag i Sverige. Det motsvarar en ökning med 9,4 procent jämfört med motsvarande period förra året, då det startades 17 421 nya företag. Sedan 2017 har nyföretagandet minskat på helårsbasis. Under 2018 minskade nyföretagandet med hela 7 procent, men under första kvartalet 2019 bröts alltså den negativa trenden.

Samtidigt visar en Sifoundersökning som nyligen gjorts på uppdrag av Visma att var tredje svensk, 31 procent, drömmer om att starta företag. Bland unga mellan 18 och 29 år vill så många som varannan, 47 procent, ha ett eget företag.

– Undersökningen visar att flera miljoner svenskar drömmer om att bli egna företagare. Det finns en enorm potential för innovation och nya jobb som vi måste ta tillvara. Sverige behöver fortsätta uppmuntra fler att våga och vilja ta steget till att driva eget företag, säger Boo Gunnarson.