Hannovermässan öppnade med 160 svenska utställare

Tysklands förbundskansler Angela Merkel talar vid mässans öppningsceremoni. Foto: Hannover Messe

Årets Hannovermässa ”tjuvstartade” med en öppningsceremoni på söndagen den 31 mars, då statsminister Stefan Löfven och Tysklands förbundskansler Angela Merkel höll tal. Mässan pågår mellan 1–5 april.

Runt 6 500 företag från 75 länder ställer ut. Bland utländska utställare står i år Kina överst när det gäller antalet utställare, följt av Italien, Turkiet, Sverige och USA.

Sverige är så kallat partnerland 2019. Runt 160 svenska utställare deltar, varav de flesta kommer att finnas i den svenska paviljongen.

Förutom statsministern deltar näringsminister Ibrahim Baylan, forskningsminister Matilda Ernkrans, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och handelsminister Ann Linde. Årets mässa besöks även av prins Carl Philip.

AI för industri

Mässan fokuserar speciellt på konstgjord intelligens (AI) i Industri 4.0.

Digital maskininlärning möjliggör förutsägelser som baseras på stora mängder data. Denna gren av artificiell intelligens bygger på mönsterigenkänning och har förmågan att självständigt inhämta kunskap från erfarenhet. Av denna anledning har tekniken funnit sin plats i industriella processer.

Konstgjord intelligens är inte längre en vision för framtiden. Idag klarar stora datacentraler med enorm lagringskapacitet av att genomföra processer och skapa saker vars förverkligande ansågs ligga i en avlägsen framtid.

Två grenar av artificiell intelligens, maskininlärning och djupt lärande använder idag ”big data” för att optimera processer, hitta nya lösningar och ta emot nya insikter.

Algoritmerna utgör grunden

Från små och medelstora företag till stora internationella företag uppsamlas idag data som varje organisation kan använda sig av. Med programvara konsolideras och utvärderas dessa data så att det blir möjligt att göra förutsägelser. Maskininlärning känner igen egenskaper och relationer och använder algoritmer för att härleda generaliseringar från dem.

Stordata för optimering av processer

Med hjälp av korrekt analyserad kund-, logg- och sensordata kan nya lösningar hittas och processer kan göras effektivare.

Förutom datamassor krävs det en IT-infrastruktur som anpassas till artificiella intelligensprocesser och maskinlärande arbetsbelastningar. Maskinens inlärningssystem och dess exakta uppgifter är tydligt definierade: det handlar om att känna igen mönster och dra slutsatser från dem. Resultaten kan sedan utnyttjas inom flera områden.

Nuvarande tillämpningar av maskininlärning

För närvarande är den vanligaste inlärningsmetoden bildigenkänning. Andra användningsområden inkluderar digitala assistenter eller intelligenta bots, ansiktsigenkänning, taligenkänning och talbehandling, automatisk översättning och transkription, text- och videoanalyser och autonom körning.

Konstgjord intelligens i Industrie 4.0

I en smart fabrik är produktionsprocesserna kopplade till maskiner genom gränssnitt och komponenter som kommunicerar med varandra. Stora mängder data kan samlas för att optimera tillverkningsprocessen. Stora data stöder optimering av processer med hjälp av bildanalys och bildigenkänning.

Digital övervakning och kontroll

I produktionsanläggningar identifierar intelligenta system föremål på transportband och kan sedan sortera dem automatiskt. Dessa typer av system används också i kvalitetskontroll: De känner igen produktbrister, till exempel om det handlar om fel färg.

Konstgjord intelligens och prediktivt underhåll

Företag använder idag maskinundervisning i underhålls- och supporttjänster. Med hjälp av sensorer hjälper konstgjord intelligens till att uppfånga uppgifter om enskilda maskiners energiförbrukning, analysera underhållscykler och optimera dem sedan successivt. Driftdata indikerar när vissa delar måste bytas ut eller där det är sannolikt att det uppstår defekter. När mängden data ökar blir systemet bättre genom ytterligare optimering vilket leder till mer exakta förutsägelser.

Företag som använder sig av maskininlärningsprocesser ökar, enligt experter, sina ekonomiska resultat. De största vinsterna förväntas inom IT- och finanssektorn, telekommunikation och tillverkningsindustrin.

Utställning

Vid mässavdelningen IAMD kan besökare se fram emot en omfattande och detaljerad översikt över vad artificiell intelligens och maskininlärning möjliggör i industriella applikationer - både nu och i framtiden.

- Vi har vant oss vid ett tankesätt där utbildning garanterar en plats i arbetslivet men med modern teknologi kan också delar av tankearbetet automatiseras. Trots det förväntar sig automatiseringsingenjörerna ingen dyster framtid för arbetsmarknaden, skriver Hannovermässan på sin hemsida.

”Teknikens avsikt är inte att konkurrera med oss människor. Det handlar om att hjälpa oss.”

Det är kärnbudskapet som förmedlas även av Hannovermässan, vilket återigen har understrukit dess rykte som ett verkligt globalt hotspot för den digitala omvandlingen av industrin.

Hannovermässan är i år ett startskott för många svenska företag däribland arrangören Svenska Mässan öppnar eventet i Hannover nya möjligheter för ett unikt strategiskt samarbete.

Under en hel vecka riktas världens blickar mot svensk industri och innovation. Svenska Mässan medverkar med en automationspaviljong.

Bland de svenska utställare som medverkar i den svenska paviljongen finns även Jernbro, som presenterar företagets automationsenhet. På mässan visas en slingstyrd truck, en så kallad AGV (Automated Guided Vehicle) som är en del i ett flexibelt system för monterings- och logistikapplikationer.

– Vi har genom åren levererat ett 1000-tal AGV:er globalt, främst till fordonsindustrin, och hoppas att vi skapar ett bredare intresse från fler branscher och marknader, säger Pär Knutsson, Säljchef Automation på Jernbro Industrial Services AB.

På Hannovermässan i Tyskland medverkar Jernbro på Sweden Co-Lab Pavilion tillsammans med Ericsson, ABB, HMS, Sick, Robotdalen, Mycronic och ÅF. Utställarna har tillsammans skapat en utrustning där en Jernbro AGV modell TC80 utrustats med en ABB YuMi-robot. Mässbesökarna kan interagera med utrustningen och styra Jernbro AGV:n till olika stationer.

Ungefär 220 000 besökare väntas, varav ungefär en tredjedel kommer från länder utanför Tyskland.