Stora Enso minskar med 400 anställda vid bruket i Uleåborg

Stora Enso inleder MBL-förhandlingar vid Uleåborgs bruk. Foto: Stora Enso

Stora Enso inleder MBL-förhandlingar med medarbetare vid Uleåborgs (Oulu) bruk i Finland angående planen att konvertera pappersbruket för produktion av förpackningskartong samt nedstängningen av pappersmaskin 6 och en arkningsanläggning. Den planerade förändringen skulle kunna leda till en minskning med som mest 400 anställda vid bruket. Beslutet om en eventuell konvertering fattas av Stora Ensos styrelse under den första halvan av 2019 efter att MBL-förhandlingarna har avslutats.

Stora Enso meddelade i juni 2018 att företaget skulle utvärdera utvecklingsmöjligheterna för bruket i Uleåborg, eftersom den befintliga produktionen av bestruket träfritt papper upplever utmaningar med sviktande efterfrågan och lönsamhet. Förstudien fokuserade på att konvertera bruket till förpackningskartong. Baserat på de tekniska och finansiella aspekterna av förstudien är planen att konvertera pappersmaskin 7 för produktion av kraftliner och att stänga ned pappersmaskin 6 och arkningsanläggningen senast i slutet av 2020. Investeringskostnaderna beräknas uppgå till cirka 350 miljoner euro under åren 2019–2021, i stället för de 700 miljoner euro som beräknades i den inledande förstudien.

Den potentiella investeringen skulle omfatta en ny produktionslinje i världsklass för kraftliner med en kapacitet på 450 000 ton per år. Den skulle även innebära en justering av massabruket och torkmaskinen för att producera oblekt brun massa. Dessutom skulle satsningen omfatta investeringar för att förbättra miljöresultatet.

En eventuell konvertering av Uleåborgs bruk skulle skapa möjligheter för Stora Enso att förstärka sin position på den växande förpackningsmarknaden samt innebära ett stort steg framåt i företagets transformation. Syftet med förändringen är att stärka Uleåborgs bruks konkurrenskraft och att långsiktigt säkerställa dess framtida verksamhet. Ansökan om miljötillstånd lämnas in i mars. Denna ansökan kommer även att innehålla en beskrivning av en eventuell konvertering för pappersmaskin 6, ifall att det alternativet skulle komma att utvärderas vid ett senare tillfälle.

Hela personalstyrkan hos Stora Enso Oulu Oy, cirka 600 medarbetare, omfattas av förhandlingarna som inleds den 25 mars 2019. I enlighet med Finlands medbestämmandelag bygger förhandlingarna på den föreslagna konverteringsplanen och omfattar omorganisation av strukturer, funktioner, resurser och befattningar. Förhandlingarna förväntas ta minst sex veckor. De eventuella förändringar som påverkar personalstyrkan skulle äga rum i slutet av år 2020.