Nya skrifter om ”Industri 4.0”

Bild: Svensk Elstandard

Om man börjat sätta sig in i vad ”Industri 4.0”, eller ”industrins digitalisering” kan handla om, kan man hämta en del ur skriften ”Relation between I4.0 Components – Composite Component and Smart Production” från tyska Plattform Industrie 4.0. Utgivare är det tyska handels- och energiministeriet (BMWi) i samarbete med industriorganisationen ZVEI.

Skriften fokuserar på förhållanden mellan olika slags tillgångar – också ”objekt” och ”saker” – i en produktionsprocess. Sammansatta tillgångar beskrivs också, liksom sammansatta komponenter, med exempel från olika tillämpningsområden. Särskilt behandlas smarta produkter i orderstyrd produktion. Framställningen bygger på den internationella referensarkitekturen RAMI4.0.

Det finns en koppling till den fransk-italiensk-tyska rapporten ”The Structure of the Administration Shell”. RAMI4.0 beskrivs i SEK TR 63088.

Några standardserier som särskilt nämns är IEC 62832 om ”digital factory” – där bland annat en del är på gång om ”digital factory for life cycle management of production systems” – och IEC 61360 om dataelementtyper och tillhörande klassificeringsschema. Till den hör också databasen IEC CDD.