Storskalig satsning på koldioxidavskiljning i Norden

Norcems fabrik i Brevik, Norge, Foto: Cementa

Den norska regeringen har lämnat beskedet att den föreslår att stödja uppförandet av en fullskalig anläggning för koldioxidavskiljning, CCS, vid HeidelbergCements cementfabrik Norcem Brevik. Det betyder att förutsättningarna för denna nödvändiga klimatlösning inom industrin stärks och att också svensk cementindustri kommer närmare målet att leverera cement för klimatneutral betong.

Efter det formella budgetbeslutet för satsningen, om totalt 3,3 miljarder norska kronor som tas i norska Stortinget i december, sätter arbetet igång med full fart vid Cementas systerfabrik i norska Brevik, med målet att kunna trycka på startknappen 2024. CCS-anläggningen blir den första i full skala i hela den globala cementindustrin, och innebär att Norge redan 2024 kommer att kunna leverera cement med halverat koldioxidutsläpp.

För Cementa betyder det att Norcem, som startade med en pilotanläggning redan 2013, har banat vägen för användandet av tekniken, och att det finns erfarenhet att bygga vidare på i ett svenskt sammanhang. Cementas fabrik i Slite är en av de fabriker som HeidelbergCement-koncernen pekat ut som möjlig för en framtida CCS-anläggning. Just nu pågår en studie för att kartlägga Slitefabrikens specifika förutsättningar.

– Vår ambition är att kunna leverera cement för klimatneutral betong 2030, och genom beskedet för CCS-anläggningen i Norge har vi nu kommit ett stort kliv närmare detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa och HeidelbergCement Northern Europe.