Pappersstrejken i Finland förlängs

UPM:s huvudkontor i Helsingfors. Foto: J-P Kärnä/Wikimedia Commons

Den pågående strejken vid UPM:s pappersfabriker i Finland förlängs med ytterligare två veckor, meddelar finska Pappersförbundet. Strejken vid fabrikerna i Jakobstad, Tammerfors, Jämsänkoski, Kouvola, Villmanstrand, Raumo och Valkeakoski berörs av strejken som nu är inne på sin tredje vecka.

 Om ingen överenskommelse nås kommer den att fort-sätta till den 19 februari, skriver Hufvudstadsbladet.  

Bakgrunden är, enligt tidningen, att  arbetsgivaren Skogsindustrin drog sig ur kollektivavtalsförhandlingarna med facket förrförra hösten, vilket betyder att facket förhandlar direkt med företagen. Till skillnad från konkurrenterna kräver UPM separata avtal för varje affärssektor.

Pappersförbundet vill däremot ha ett enda avtal för UPM. "Förbundets styrelse är förundrade över att bolaget inte visar uppskattning för sina arbetstagare ge-nom att förhandla om villkoren på samma sätt som branschens andra företag", skriver Pappersförbundet i sitt pressmeddelande.

Strejken har lett till att produktionen ligger nere vid alla massa- och pappersfabriker samt vid anläggningen för bioförädling i Villmanstrand och häftlaminat i Tammerfors.