Ny upptäckt inom högledande 2D-material

– Möljigheten att sammanfoga aluminiumelektroder utan användning av ädel- eller tungmetaller möjliggör elektronik med ett lägre miljömässigt fotavtryck, säger projektledare Mats Sandberg, RISE.

Ett forskningsprojekt inom SIO Grafen, som är ett av sjutton strategiska innovationsprogram som drivs med stöd av Vinnova, har nyligen slutförts. I projektet 2D LbL har 4EAntenna, Grafren och RISE arbetat för att möjliggöra montering av komponenter på aluminiumelektroder med häftämnen belagda med partiklar av reducerad grafenoxid (rGO). Man har även lyckats uppnå målet om att vidareutveckla en skalbar metod för att producera tunna skikt av rGO.

– Möljigheten att sammanfoga aluminiumelektroder utan användning av ädel- eller tungmetaller möjliggör elektronik med ett lägre miljömässigt fotavtryck, berättar projektledare Mats Sandberg, RISE, i ett pressmeddelande.

Att grafenbelagda partiklar kan bli en viktig komponent i elektriskt ledande häftämnen är, enligt honom, den viktigaste insikten i projektet. Han uppskattar att en färdig produkt (i form av ett ledande häftämne baserat på rGO-belagda partiklar) tekniskt sett kan vara möjlig inom tre till fem år.

Oväntade resultat gav ytterligare potential

Ett lite oväntat resultat från projektet var upptäckten av en metod som gör det möjligt att på ett enkelt och billigt sätt skapa tjocka beläggningar av både reducerad grafenoxid och grafenoxid på olika typer av ytor.

– Vi ser en stor potential i den oväntade upptäckten och uppskattar att den är möjlig att exploateras inom fem år, säger Mats Sandberg.