Hexagon bakom världens första automatiska vägtåglösning för gruvindustrin

Bild: Hexagon

Svenska Hexagons division Autonomy & Positioning and Mining tillkännagav nyligen att de kommer att utveckla en automatiserad vägtågslösning. Satsningen sker i Australien i samarbete med gruvföretaget Mineral Resources (MRL) i vars fordonsflotta systemet ska rullas ut.  Enligt Hexagon är det världens första automatiska vägtåglösning för gruvindustrin.

Lösningen kommer att integrera drive by-wire-teknik med ett autonomt ledningssystem för att guida fordonens rörelser i väg-tågstransporter. Fokus i lösningen ligger på säkerhet, produktivitet och hållbarhet för MRL:s verksamhet. Den kommer successivt fasas in under två år.

Enligt Hexagon kommer automatisering i gruvindustrin få allt större betydelse för säkerhet och ekonomi då ”makroekonomiska utmaningar, inklusive råvarupriser och brist på arbetskraft, påverkar projektens genomförbarhet”:

Den automatiserade vägtågslösningen ska förbättra säkerheten för långväga transporter, vara  kostnadseffektiv och minska utsläppen.

–Autonoma fordon revolutionerar vårt sätt att arbeta idag och i framtiden. Vårt avtal med MRL stärker ytterligare Hexagons engagemang för autonom mobilitet och att uppfylla våra kunders säkerhets- och produktivitetskrav, säger Ola Rollén, vd och koncernchef för Hexagon, i ett pressmeddelande.