Gränges Finspång får ASI-certifiering

Foto: Gränges

Gränges anläggning i Finspång har fått Gränges första spårbarhetscertifiering enligt Aluminium Stewardship Initiative Chain of Custody Standard.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Chain of Custody (CoC) Standard definierar en uppsättning krav för skapandet av en ansvarsfull leverantörskedja för aluminium. Den ligger till grund för att sälja ASI-certifierat aluminium, vilket säkerställer att produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade i hela leverantörskedjan, från utvinning av råmaterial till slutprodukten.

– Jag är mycket stolt över att vi nu kan erbjuda kunder verifierad hållbarhetsinformation både i form av klimatavtryckscertifikat på produktnivå och ASI-certifierat aluminium, vilket visar att våra produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade. Detta ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att vi är fast beslutna att möta deras ökade hållbarhetskrav och efterfrågan på hållbart aluminium, säger Fredrik Spens, VD för Gränges Finspång.

Företaget har som mål att certifiera alla produktionsanläggningar i enlighet med ASI:s hållbarhetscertifieringar till 2025.