BillerudKorsnäs planerar avyttring av pappersbruk i Storbritannien

Foto: BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs uppger att de är i en försäljningsprocess avseende pappersbruket i Beetham, Storbritannien. Processen pågår och inget bindande avtal om försäljning av bruket har ingåtts än.

Bakgrunden till beslutet är enligt bolaget att Beethams strategiska betydelse minskat sedan verksamheten inom maskinglättat (MG) papper koncentrerats till Skärblacka.

Beetham producerar kraftpapper för förpackning av medicinsk utrustning, livsmedelsförpackningar och andra typer av industriella applikationer och har en kapacitet på cirka 45 000 ton per år. Under 2020 hade anläggningen en försäljning om cirka 480 miljoner kronor.