Små skånska livsmedelsföretag ska få det lättare att växa  

Foto: Livsmedelsakademien

Startups, små och medelstora livsmedelsföretag ska få det stöd de behöver för att kunna växa hållbart och skapa nya arbetstillfällen i spåren efter Corona. Därför satsar nu React-EU och Region Skåne totalt 6 miljoner kronor i ett skånskt tvåårigt projekt som ska leda till ett anpassat innovationsstödsystem.

– Att bygga upp en storskalig produktion tar tid och kräver stora investeringar. Många företag kommer inte över det som kallas “dödens dal” där bristen på testanläggningar, riskvilligt kapital och möjlighet till skalbar produktion är ett stort hinder. Det är detta vi nu ska jobba med, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin, en av organisationerna som ska leda arbetet.

Syftet är att se hur man kan skapa ett sömlöst stöd för företag inom livsmedels- och förpackningsnäringen att växa fortare och mer hållbart utifrån sina unika förutsättningar hela vägen från startup till export.

Under två år ska 25 företag vara med och testa hur olika aktörer i innovationsstödsystemet samarbetar och samordnar sina insatser.

Ett antal stora livsmedelsföretag kommer också vara med i projektet. De stora företagen får pitcha sina utmaningar och behov för en panel av små och medelstora företag som enskilt eller i samverkan kan utveckla lösningar. Små företag med nya idéer, affärsmodeller och produkter behöver komma in i värdekedjan för livsmedel med sina tjänster och produkter, framhåller Livsmedelsakademien som samtidigt som pekar på att stora företag behöver nya idéer, tekniker, kunskaper och produkter för att möta sina utmaningar och öka sin tillväxt.

Projektet leds av klusterorganisationerna Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova Incubator & Science Park. React - EU är en insats inom EU:s regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.