Plastproduktionen minskar i världen

Foto: PlasticsEurope

Världsproduktionen av plast minskade något förra året, vilket bara hänt tre gånger på 50 år, enligt branschorganisationen PlasticsEurope. Nedgången är dock mindre kraftig än 2008 på grund av att Kina håller emot.  Kina står för en tredjedel av den globala plastproduktionen.

Minskningen var inte stor – bara 0,3 procent, enligt färsk statistik från PlasticsEurope. Men den är ändå värt att uppmärksamma då det bara inträffat två gånger tidigare – under den första oljekrisen 1973 och finanskrisens år 2008.

I Europa minskade plastförbrukningen för förpackningar med 2,5 procent 2020, framgår också av siffrorna.